ទំនាក់ទំនង

  • ទូរស័ព្ទ: 023 4888 111
  • ទូរស័ព្ទ: 023 990 337
  • ទូរស័ព្ទដៃ: 023 990 337
  • អ៊ីមែល: zeng8207910@163.com
  • Website: www.fuhuangjt.com
  • អាសយដ្ឋាន:​ ផ្ទះលេខ៖ 227 ផ្លូវ 271, សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ,ខណ្ឌ័ ចំការមន,រាជធានីភ្នំពេញ​.
CBDA Location